Nền tảng Đảm bảo

 • An toàn

  Mọi nhiệm vụ đều được xác nhận hoàn thành từ hai bên

 • Hiệu quả

  Tránh scam, nhiệm vụ không được thực hiện mà vẫn mất tiền

 • Nhanh chóng

  Quy trình rõ ràng và tự động

Tạo mới Nhiệm vụ

Ảnh Nhiệm vụ (không quá 5MB)

Hỗ trợ các file: PNG, JPG, JPEG, SVG

Vui lòng Đăng nhập để
 • Hoàn tiền nếu giao dịch không thực hiện
 • Xác nhận hoàn thành
hơn 3000 lượt review
4.9
 • 12k
IZY0713J3YX001 Cần đảm bảo
Giá tốt

Khoong biet ntn

15 phút trước
IZY07132RAP001 Cần đảm bảo
Giá tốt

tro giup toi

15 phút trước
IZY0713H3VI001 Cần đảm bảo
Giá tốt

help me

15 phút trước
IZY0713ECMY001 Cần đảm bảo
Giá tốt

15 phút trước
IZY0713YSFV001 Cần đảm bảo
Giá tốt

15 phút trước
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
Thành công 50/52 giao dịch
Thành công 18/40 giao dịch
Denver, USA
Full Time
5 Years exp.
Thành công 50/52 giao dịch
Thành công 50/52 giao dịch
Thành công 18/40 giao dịch
Denver, USA
Full Time
5 Years exp.
Thành công 50/52 giao dịch
Thành công 50/52 giao dịch
Thành công 18/40 giao dịch
Denver, USA
Full Time
5 Years exp.
Thành công 50/52 giao dịch
Hỗ trợ
15h13 Thứ 6 - 27/06
\Miễn phí
Hỗ trợ
15h13 Thứ 6 - 27/06
\Miễn phí
Hỗ trợ
15h13 Thứ 6 - 27/06
\Miễn phí

Workflow

Quy trình thực hiện giao dịch - An toàn & Đảm bảo

1. Start

Tạo giao dịch

Là ảnh hoặc mô tả Nhiệm vụ

2. Payment

Thanh toán

Chi phí dự kiến (nếu có). Sẽ chưa được chuyển cho bên nhận giao dịch cho đến khi được bạn xác nhận

3. Execute

Thực hiện giao dịch

Nhận giao dịch và thực hiện. Tải ảnh hoặc video chứng minh

4. Confirm

Xác nhận

Xác nhận hoàn thành để iSafe chuyển tiền cho bên thực hiện giao dịch

5. Complete

Hoàn thành

Nhận tiền và kết thúc giao dịch

Yêu cầu mới

Các Nhiệm vụ chưa được xử lý

IZY0713J3YX001 Cần đảm bảo
Giá tốt

Khoong biet ntn

15 phút trước
IZY07132RAP001 Cần đảm bảo
Giá tốt

tro giup toi

15 phút trước
IZY0713H3VI001 Cần đảm bảo
Giá tốt

help me

15 phút trước
IZY0713ECMY001 Cần đảm bảo
Giá tốt

15 phút trước
IZY0713YSFV001 Cần đảm bảo
Giá tốt

15 phút trước
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt
IZY0702RM7H001 Cần đảm bảo
Giá tốt

Explore Top Categories

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

Accounting & Finance

You can view all popular jobs according your future careers.

122 Active Jobs

Automotive Jobs

You can view all popular jobs according your future careers.

85 Active Jobs

Business & Tech

You can view all popular jobs according your future careers.

25 Active Jobs

Education Training

You can view all popular jobs according your future careers.

212 Active Jobs

Healthcare

You can view all popular jobs according your future careers.

90 Active Jobs

Restaurant & Food

You can view all popular jobs according your future careers.

65 Active Jobs

Transportation

You can view all popular jobs according your future careers.

160 Active Jobs

Telecommunications

You can view all popular jobs according your future careers.

80 Active Jobs

Advanced Features

Trusted & Popular
Job Portal

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

 • #1 Quality Job

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

 • Top Companies

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

 • International Jobs

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

 • No Extra Charges

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui

Our Showcase

Best Job Search platform
Experience for you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Corporate Business jobs
 • Company Showcase
 • Creative Services
 • Easy To Upload Resume
 • Online E-commerce
 • Hire Expert Candidates